Història

HISTÒRIA DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA
Durant l’any 1929 un grup de joves igualadins aficionats a la fotografia es reunia periòdicament al Bar dels Caçadors, que era al primer pis de l’antiga casa Padró Serrals al número 1 de la plaça de Sant Miquel de la nostra ciutat. La motivació d’aquestes trobades eren les tasques preparatòries per a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI), van redactar els Estatuts i en procuraren la seva aprovació, fet que es produí el 12 d’octubre de 1930, quan els signà Lluís Companys aleshores Conseller de Governació i més tard President de la Generalitat de Catalunya.

En el moment de la seva fundació l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada era la segona entitat d’aquest tipus que hi havia a Catalunya i la primera de tot l’Estat que no radicava en una capital de província.

La desaparició de l’esmentat Bar dels Caçadors va propiciar que el mateix lloc que ocupava esdevingués la seu de la nova entitat, on hi va romandre fins al mes de gener de 1997. Una estada provisional al segon pis del carrer de Sant Carles núm. 20 va precedir la inauguració de les actuals instal·lacions de la Plaça de la Creu número 18 el dia 26 d’abril de 1998.

L’11 d’abril de 1949 té lloc a l’estatge social de l’AFI l’acte de constitució de la “Federación Española de Arte Fotográfico” (FEAF), de la qual el nostre Soci d’Honor José Ortiz Echagüe és elegit president de la junta directiva formada per Ignacio Barceló Vidal, Eduardo Susanna Almaraz, Antoni Campañà i Bandranas i l’igualadí Josep M. Lladó i Bausili.

L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada està en possessió de la Medalla de la Ciutat al mèrit artístic, atorgada per l’Ajuntament d’Igualada el 26 de setembre de 1964.

L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada és fundadora de la Federació Catalana de Fotografia.
El 12 de desembre de 1981 es va celebrar a Barcelona l’assemblea constituent de la FCF durant la qual es va elegir una junta gestora formada per representants de Foto Art Manresa, Agrupació Fotogràfica de Catalunya, Agrupació Fotogràfica de Cambrils, Agrupació Fotogràfica de Gavà i de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, que van tenir cura de la redacció dels estatuts i la seva presentació a la Generalitat de Catalunya que els va aprovar amb data del 12 de març de 1983.

FUNDADORS DE L’AFI

Josep Castelltort i Ferrer
Ramon Godó i Franch
Josep M. Lladó i Bausili
Celestí Riba i Martí
Procopi Llucià i Torreguitart
Josep Pomés i Jorba

 fundado
9 de desembre de 1929

PRESIDENTS DE L’AFI
Agustí Mata i Miquel  1930 – 1931
Josep M. Lladó i Bausili  1932 – 1933
Josep Castelltort i Ferrer  1934 – 1935
Ramon Godó i Franch  1936 – 1943
Pere Borràs i Estruch  1944 – 1945
Josep Bisbal i Busquet  1946 – 1952
Ramon Godó i Franch  1953 – 1955
Pere Franquesa i Fàbregas  1956
Ignasi Castelltort i Miralda  1957 – 1958
Francesc Roca i Gabarró  1959 – 1960
Joan Domingo i Bisbal  1961 – 1962
Ramon Godó i Franch  1963 – 1964
Josep M. Ramon i Martí  1965
Joan Ribera i Bisbal  1966 – 1973
Ramon M. Salanova i Boleda  1974 – 1985
Joan Tomàs i Tomàs  1986 – 2011
Ramon Mascaró Seuba 2011 – actualitat

CONCURS SOCIAL CLASSIFICADOR
La primera edició del Concurs Social es va celebrar al mes d’agost de 1930, dos mesos abans de la fundació oficial de l’AFI. En realitat va ser un concurs anomenat “Visions de la Festa Major d’Igualada”, que serví per establir la primera classificació per categories dels socis de la nonada entitat.

La classificació per categories decidida en els moments fundacionals de l’AFI encara és vigent avui dia, i estableix que els nostres socis pertanyin successivament a la Tercera Categoria, Segona, Primera o bé a la Categoria d’Honor, depenent de les distincions aconseguides en diferents edicions del concurs social.

Lògicament les obres presentades al “Social” de les primeres edicions eren només en blanc i negre, però l’any 1954 s’hi incorporà la secció de Transparències en Color, mentre la secció de Color Paper no s’hi afegí fins l’any 1986.

El “Social” era de convocatòria única anyal, on cada participant hi aportava tres obres, fins la temporada 1975 – 1976 en la qual va començar el format actual de 9 convocatòries mensuals.

CONCURS IBÈRIC
L’any 1945 s’organitzà el 1er. Concurs Nacional de Fotografia, al que seguiren tres edicions més. Al 1949 es convocà un Concurs Internacional i al 1950 s’enceta la 1ª edició del Concurs Ibèric de Fotografia, que s’exposava a la nostra sala durant la Festa Major d’Igualada, a finals d’agost. Per tal de facilitar-ne l’organització i evitar els inconvenients del període de vacances, al 1964 canvia de dates i es trasllada a les Festes Nadalenques.

Des de 1968 compta amb el patrocini del Gremi de Blanquers d’Igualada i d’aleshores ençà s’anomena “Concurs Ibèric de Fotografia – Trofeu Pell”. Dins la mateixa organització de l’Ibèric, a partir de 1992 s’institueix el Trofeu Ramon Godó i Franch, en memòria d’un dels nostres fundadors, per a premiar el millor paisatge del certamen.

Al 2011, en memòria d’un dels nostres fundadors: Josep Pomés i Jorba, s’instituí el “Premi Especial Contrallum”.

TROFEU AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA
És la màxima distinció que s’atorga una única vegada als nostres socis pels mèrits assolits en la Categoria d’Honor del Concurs Social Classificador.
Estan en possessió del Trofeu AFI els associats següents:
Ramon Godó i Franch 1952
Joan Domingo i Bisbal 1961
Ignasi Castelltort i Miralda 1962
Pere Franquesa i Fàbregas 1968
Josep M. Ramon i Martí 1970
Joan Tomàs i Tomàs 1982
Ramon M. Salanova i Boleda 1986
Josep Solà i Casanellas 1988
Jaume Peña i Montes 1988
Manel Caballé i Miquel 1991
Pau Corrià i Porqueras 2001
Manel Marimon i Gomis 2005
Josep Piqué Alecha 2007
Miquel Estrada i Ferrer 2011

loading